Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla (4-10), kuinka hyvin seuraavat tahot ovat hoitaneet omat tehtävänsä viime aikoina: Työnantajajärjestöt

4
5
6
7
8
9
10


Koko väestö
00010182626

Mies
00012192626
Nainen
0009172728

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
0007162628
36-45 vuotta
00010172234
46-55 vuotta
00012182927
56-65 vuotta
00014193322
66 tai vanhempi
0009192323

Alle 4 000 asukasta
0003242929
4 000 - 8 000 asukasta
00012172227
8 000 - 30 000 asukasta
00010173025
30 000 - 80 000 asukasta
00011142728
Yli 80 000 asukasta
00012202228


Ei ammatillista koulutusta
0009172921
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
00010202624
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
00014202426
Opistotasoinen ammattikoulutus
00011182829
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
0005142536

Maa- ja metsätalous
0004142627
Teollisuus ja rakennustoiminta
00015212526
Yksityinen palvelutoiminta
0008172631
Julkinen palvelutoiminta
00010172530
En ole mukana työelämässä
00010182823

Uudenmaan lääni
00010212426
Turun ja Porin lääni
0009172626
Hämeen lääni
00015212320
Kymen lääni
00016132825
Mikkelin lääni
0008104423
Pohjois-Karjalan lääni
0009132534
Kuopion lääni
0008222531
Keski-Suomen lääni
0003163133
Vaasan lääni
0009172332
Oulun lääni
00011162823
Lapin lääni
00010152535

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
0003232334
Ylempi toimihenkilö
00012143129
Alempi toimihenkilö
00013192724
Työntekijä
00013212127
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
0009142927
Maatalousyrittäjä
0002192131
Opiskelija
0003163424
Eläkeläinen
00010202423
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
00014112931
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
0009182924
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
00011182136
SAK
00016212423
STTK
00011103035
AKAVA
0004172234
MTK
0000182233

KESK
0003152534
KOK
0003153125
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
00016192421
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
00024193314
Vihreät
0008102743
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
00015242618
En osaa sanoa
00011142829
En halua sanoa
0008242625


Lataa tiedot .CSV tiedostona: