Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla (4-10), kuinka hyvin seuraavat tahot ovat hoitaneet omat tehtävänsä viime aikoina: Sanomalehdistö

4
5
6
7
8
9
10


Koko väestö
000371631

Mies
000471831
Nainen
000361332

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
000261225
36-45 vuotta
000241529
46-55 vuotta
000281633
56-65 vuotta
000572033
66 tai vanhempi
000481836

Alle 4 000 asukasta
0005101936
4 000 - 8 000 asukasta
0004111431
8 000 - 30 000 asukasta
000382033
30 000 - 80 000 asukasta
000551133
Yli 80 000 asukasta
000341529


Ei ammatillista koulutusta
000551926
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
000581638
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
000491729
Opistotasoinen ammattikoulutus
000282030
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
00014631

Maa- ja metsätalous
0001101532
Teollisuus ja rakennustoiminta
000581734
Yksityinen palvelutoiminta
000151634
Julkinen palvelutoiminta
000251630
En ole mukana työelämässä
000591530

Uudenmaan lääni
000141530
Turun ja Porin lääni
000341933
Hämeen lääni
000591631
Kymen lääni
000781141
Mikkelin lääni
000351336
Pohjois-Karjalan lääni
000313619
Kuopion lääni
000371931
Keski-Suomen lääni
000291333
Vaasan lääni
0002122026
Oulun lääni
0001071432
Lapin lääni
0002102924

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
00006932
Ylempi toimihenkilö
000061029
Alempi toimihenkilö
000181832
Työntekijä
000461936
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
000591931
Maatalousyrittäjä
0000121433
Opiskelija
000141322
Eläkeläinen
000791831
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
00086834
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
000471629
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
00007726
SAK
000571738
STTK
000162227
AKAVA
000131133
MTK
0000131329

KESK
000291333
KOK
000111237
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
000381437
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
00011142027
Vihreät
000221618
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
000681729
En osaa sanoa
000351631
En halua sanoa
0004122229


Lataa tiedot .CSV tiedostona: