Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla (4-10), kuinka hyvin seuraavat tahot ovat hoitaneet omat tehtävänsä viime aikoina: Yleisradio

4
5
6
7
8
9
10


Koko väestö
000461330

Mies
000571530
Nainen
000351030

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
000351129
36-45 vuotta
000351032
46-55 vuotta
000161629
56-65 vuotta
000661529
66 tai vanhempi
000661328

Alle 4 000 asukasta
00097938
4 000 - 8 000 asukasta
000791624
8 000 - 30 000 asukasta
000361332
30 000 - 80 000 asukasta
000541128
Yli 80 000 asukasta
000351331


Ei ammatillista koulutusta
000551427
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
00057932
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
000551325
Opistotasoinen ammattikoulutus
000361633
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
000281133

Maa- ja metsätalous
0005121723
Teollisuus ja rakennustoiminta
000631534
Yksityinen palvelutoiminta
000481534
Julkinen palvelutoiminta
00025930
En ole mukana työelämässä
000561228

Uudenmaan lääni
000251432
Turun ja Porin lääni
000441232
Hämeen lääni
000851827
Kymen lääni
000491628
Mikkelin lääni
00035339
Pohjois-Karjalan lääni
00069031
Kuopion lääni
000531426
Keski-Suomen lääni
00026825
Vaasan lääni
000391731
Oulun lääni
00038531
Lapin lääni
0007141627

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
000031826
Ylempi toimihenkilö
000171033
Alempi toimihenkilö
000371132
Työntekijä
000441232
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
0006101731
Maatalousyrittäjä
0004132323
Opiskelija
000131031
Eläkeläinen
000671429
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
000621026
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
000461432
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
00008423
SAK
000641031
STTK
000261329
AKAVA
000281331
MTK
0002112023

KESK
000491331
KOK
000361735
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
00026930
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
0001171830
Vihreät
000121224
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
000661925
En osaa sanoa
000431130
En halua sanoa
000671131


Lataa tiedot .CSV tiedostona: