Arvosana Suomelle seuraavista asioista: Suomen henkiset kehitysnäkymät

4
5
6
7
8
9
10


Koko väestö
00010132326

Mies
00010132128
Nainen
00010142525

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
0007122623
36-45 vuotta
00011112927
46-55 vuotta
00014142329
56-65 vuotta
00012191827
66 tai vanhempi
0009131925

Alle 4 000 asukasta
00010103129
4 000 - 8 000 asukasta
0008152127
8 000 - 30 000 asukasta
00010162322
30 000 - 80 000 asukasta
00010132329
Yli 80 000 asukasta
00011112330


Ei ammatillista koulutusta
0007101729
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
00013172026
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
00015162224
Opistotasoinen ammattikoulutus
0007162827
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
000652928

Maa- ja metsätalous
000362136
Teollisuus ja rakennustoiminta
00016172422
Yksityinen palvelutoiminta
0009132129
Julkinen palvelutoiminta
0009142530
En ole mukana työelämässä
00010132323

Uudenmaan lääni
00011152427
Turun ja Porin lääni
00011162220
Hämeen lääni
00011122528
Kymen lääni
0001392129
Mikkelin lääni
0005111629
Pohjois-Karjalan lääni
000062234
Kuopion lääni
00012102131
Keski-Suomen lääni
0006163123
Vaasan lääni
0003152030
Oulun lääni
00018122225
Lapin lääni
0008152723

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
000693111
Ylempi toimihenkilö
0006113133
Alempi toimihenkilö
0008172330
Työntekijä
00015182327
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
00010101824
Maatalousyrittäjä
000241833
Opiskelija
0006112323
Eläkeläinen
0009102128
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
00021181919
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
00011112026
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
0001173232
SAK
00016202126
STTK
0006142825
AKAVA
000273130
MTK
000251834

KESK
000571736
KOK
000132528
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
00012182622
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
00016272023
Vihreät
0006172027
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
00027142318
En osaa sanoa
00010132622
En halua sanoa
00012182331


Lataa tiedot .CSV tiedostona: