Miten seuraavat väitteet vastaavat Teidän näkemyksiänne lamasta? Väistämätön seuraus 80-luvun talouspoliittisista virheistä

Samaa mieltä
Vaikea sanoa
Eri mieltä


Koko väestö
78155

Mies
78135
Nainen
78164

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
79173
36-45 vuotta
81134
46-55 vuotta
80145
56-65 vuotta
76155
66 tai vanhempi
77137

Alle 4 000 asukasta
74186
4 000 - 8 000 asukasta
82132
8 000 - 30 000 asukasta
81133
30 000 - 80 000 asukasta
76158
Yli 80 000 asukasta
79144

Kansakoulu
74157
Keski- tai peruskoulu
79163
Ylioppilastutkinto
82134

Ei ammatillista koulutusta
72175
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
78137
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
79154
Opistotasoinen ammattikoulutus
79154
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
81143

Maa- ja metsätalous
9070
Teollisuus ja rakennustoiminta
78128
Yksityinen palvelutoiminta
78182
Julkinen palvelutoiminta
78165
En ole mukana työelämässä
75165

Uudenmaan lääni
77165
Turun ja Porin lääni
73186
Hämeen lääni
82122
Kymen lääni
82115
Mikkelin lääni
83130
Pohjois-Karjalan lääni
8744
Kuopion lääni
8766
Keski-Suomen lääni
79163
Vaasan lääni
79175
Oulun lääni
73196
Lapin lääni
72146

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
83104
Ylempi toimihenkilö
83133
Alempi toimihenkilö
76176
Työntekijä
75176
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
82151
Maatalousyrittäjä
9340
Opiskelija
79164
Eläkeläinen
70176
Kotiäiti/-rouva
70264
Työtön
8467
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.


KESK
8962
KOK
81163
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
69293
SDP
642012
SKL
80164
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
74119
Vihreät
87102
Jokin muu
8980
En äänestäisi lainkaan
80171
En osaa sanoa
80163
En halua sanoa
76143


Lataa tiedot .CSV tiedostona: