Miten seuraavat väitteet vastaavat Teidän näkemyksiänne lamasta? Aiheuttaa suurta inhimillistä kärsimystä ja huolta

Samaa mieltä
Vaikea sanoa
Eri mieltä


Koko väestö
80125

Mies
78126
Nainen
84104

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
8189
36-45 vuotta
82115
46-55 vuotta
81135
56-65 vuotta
79134
66 tai vanhempi
83104

Alle 4 000 asukasta
76166
4 000 - 8 000 asukasta
81104
8 000 - 30 000 asukasta
78135
30 000 - 80 000 asukasta
79145
Yli 80 000 asukasta
8675

Kansakoulu
78144
Keski- tai peruskoulu
77138
Ylioppilastutkinto
8874

Ei ammatillista koulutusta
70176
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
82124
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
77147
Opistotasoinen ammattikoulutus
8485
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
9072

Maa- ja metsätalous
74167
Teollisuus ja rakennustoiminta
79126
Yksityinen palvelutoiminta
8387
Julkinen palvelutoiminta
84123
En ole mukana työelämässä
80114

Uudenmaan lääni
81116
Turun ja Porin lääni
81124
Hämeen lääni
8546
Kymen lääni
8565
Mikkelin lääni
80150
Pohjois-Karjalan lääni
711310
Kuopion lääni
73154
Keski-Suomen lääni
81142
Vaasan lääni
75186
Oulun lääni
8675
Lapin lääni
74164

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
85102
Ylempi toimihenkilö
87112
Alempi toimihenkilö
81125
Työntekijä
79127
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
8846
Maatalousyrittäjä
71189
Opiskelija
8189
Eläkeläinen
77143
Kotiäiti/-rouva
74154
Työtön
84121
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.


KESK
66237
KOK
78129
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
8399
SDP
83103
SKL
80164
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
9240
Vihreät
8564
Jokin muu
761111
En äänestäisi lainkaan
80137
En osaa sanoa
8693
En halua sanoa
79114


Lataa tiedot .CSV tiedostona: