Miten seuraavat väitteet vastaavat Teidän näkemyksiänne lamasta? Paljastaa poliittisten ja taloudellisten päättäjien avuttomuuden

Samaa mieltä
Vaikea sanoa
Eri mieltä


Koko väestö
78128

Mies
78118
Nainen
78137

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
741411
36-45 vuotta
83106
46-55 vuotta
83106
56-65 vuotta
78137
66 tai vanhempi
781010

Alle 4 000 asukasta
75176
4 000 - 8 000 asukasta
771010
8 000 - 30 000 asukasta
81108
30 000 - 80 000 asukasta
75168
Yli 80 000 asukasta
81117

Kansakoulu
80116
Keski- tai peruskoulu
77138
Ylioppilastutkinto
77129

Ei ammatillista koulutusta
741210
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
78129
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
81126
Opistotasoinen ammattikoulutus
78137
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
741310

Maa- ja metsätalous
741213
Teollisuus ja rakennustoiminta
83106
Yksityinen palvelutoiminta
79109
Julkinen palvelutoiminta
80136
En ole mukana työelämässä
75148

Uudenmaan lääni
77138
Turun ja Porin lääni
81107
Hämeen lääni
86102
Kymen lääni
82116
Mikkelin lääni
8383
Pohjois-Karjalan lääni
731213
Kuopion lääni
75138
Keski-Suomen lääni
83510
Vaasan lääni
681913
Oulun lääni
741510
Lapin lääni
8068

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
731015
Ylempi toimihenkilö
81145
Alempi toimihenkilö
83114
Työntekijä
8496
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
761311
Maatalousyrittäjä
701613
Opiskelija
681515
Eläkeläinen
73168
Kotiäiti/-rouva
78157
Työtön
84112
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.


KESK
601820
KOK
681714
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
711414
SDP
8396
SKL
76168
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
9224
Vihreät
84112
Jokin muu
86110
En äänestäisi lainkaan
8974
En osaa sanoa
83135
En halua sanoa
80133


Lataa tiedot .CSV tiedostona: