Miten seuraavat väitteet vastaavat Teidän näkemyksiänne lamasta? Synnyttää suomalaisissa uutta sisua ja yritteliäisyyttä

Samaa mieltä
Vaikea sanoa
Eri mieltä


Koko väestö
393424

Mies
383425
Nainen
403523

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
463022
36-45 vuotta
383722
46-55 vuotta
383724
56-65 vuotta
403027
66 tai vanhempi
353725

Alle 4 000 asukasta
423124
4 000 - 8 000 asukasta
452922
8 000 - 30 000 asukasta
393523
30 000 - 80 000 asukasta
403426
Yli 80 000 asukasta
343826

Kansakoulu
353526
Keski- tai peruskoulu
403423
Ylioppilastutkinto
433322

Ei ammatillista koulutusta
323725
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
363527
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
423521
Opistotasoinen ammattikoulutus
403523
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
453023

Maa- ja metsätalous
473220
Teollisuus ja rakennustoiminta
343430
Yksityinen palvelutoiminta
463517
Julkinen palvelutoiminta
393525
En ole mukana työelämässä
353524

Uudenmaan lääni
393821
Turun ja Porin lääni
313729
Hämeen lääni
413223
Kymen lääni
373428
Mikkelin lääni
454010
Pohjois-Karjalan lääni
522521
Kuopion lääni
422727
Keski-Suomen lääni
382833
Vaasan lääni
413918
Oulun lääni
383224
Lapin lääni
362236

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
602510
Ylempi toimihenkilö
384022
Alempi toimihenkilö
323728
Työntekijä
333629
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
562915
Maatalousyrittäjä
552914
Opiskelija
473121
Eläkeläinen
313725
Kotiäiti/-rouva
443319
Työtön
383324
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.


KESK
463218
KOK
622214
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
464014
SDP
303435
SKL
444412
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
193243
Vihreät
353924
Jokin muu
323822
En äänestäisi lainkaan
373924
En osaa sanoa
453717
En halua sanoa
313628


Lataa tiedot .CSV tiedostona: