Miten seuraavat väitteet vastaavat Teidän näkemyksiänne lamasta? Luo ja kärjistää yhteiskunnallisia ristiriitoja

Samaa mieltä
Vaikea sanoa
Eri mieltä


Koko väestö
80144

Mies
80125
Nainen
80163

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
81153
36-45 vuotta
82125
46-55 vuotta
80145
56-65 vuotta
81143
66 tai vanhempi
83123

Alle 4 000 asukasta
8385
4 000 - 8 000 asukasta
79135
8 000 - 30 000 asukasta
78163
30 000 - 80 000 asukasta
82144
Yli 80 000 asukasta
82143

Kansakoulu
81124
Keski- tai peruskoulu
79144
Ylioppilastutkinto
80153

Ei ammatillista koulutusta
75155
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
84114
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
82143
Opistotasoinen ammattikoulutus
80145
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
76202

Maa- ja metsätalous
82152
Teollisuus ja rakennustoiminta
84122
Yksityinen palvelutoiminta
78165
Julkinen palvelutoiminta
86103
En ole mukana työelämässä
72176

Uudenmaan lääni
79154
Turun ja Porin lääni
83133
Hämeen lääni
8485
Kymen lääni
83115
Mikkelin lääni
75183
Pohjois-Karjalan lääni
81108
Kuopion lääni
73194
Keski-Suomen lääni
78165
Vaasan lääni
78166
Oulun lääni
83130
Lapin lääni
76142

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
75210
Ylempi toimihenkilö
85114
Alempi toimihenkilö
85121
Työntekijä
8792
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
71227
Maatalousyrittäjä
77184
Opiskelija
81144
Eläkeläinen
73175
Kotiäiti/-rouva
70197
Työtön
73147
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.


KESK
74186
KOK
66274
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
74206
SDP
82124
SKL
76240
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
9104
Vihreät
8892
Jokin muu
70198
En äänestäisi lainkaan
82108
En osaa sanoa
83132
En halua sanoa
8681


Lataa tiedot .CSV tiedostona: