Miten seuraavat väitteet vastaavat Teidän näkemyksiänne lamasta? On saanut laajat kansalaispiirit kokemaan taloudellista turvattomuutta

Samaa mieltä
Vaikea sanoa
Eri mieltä


Koko väestö
8593

Mies
8584
Nainen
87102

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
84132
36-45 vuotta
8792
46-55 vuotta
85104
56-65 vuotta
8954
66 tai vanhempi
8774

Alle 4 000 asukasta
83131
4 000 - 8 000 asukasta
8764
8 000 - 30 000 asukasta
8594
30 000 - 80 000 asukasta
8973
Yli 80 000 asukasta
8893

Kansakoulu
8782
Keski- tai peruskoulu
83124
Ylioppilastutkinto
8983

Ei ammatillista koulutusta
75154
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
8873
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
85103
Opistotasoinen ammattikoulutus
8973
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
8693

Maa- ja metsätalous
8694
Teollisuus ja rakennustoiminta
85103
Yksityinen palvelutoiminta
85104
Julkinen palvelutoiminta
9072
En ole mukana työelämässä
84103

Uudenmaan lääni
83115
Turun ja Porin lääni
9063
Hämeen lääni
8881
Kymen lääni
9260
Mikkelin lääni
80105
Pohjois-Karjalan lääni
79106
Kuopion lääni
8388
Keski-Suomen lääni
9072
Vaasan lääni
80164
Oulun lääni
9260
Lapin lääni
8662

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
8862
Ylempi toimihenkilö
8793
Alempi toimihenkilö
8963
Työntekijä
8793
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
81146
Maatalousyrittäjä
79137
Opiskelija
8793
Eläkeläinen
8583
Kotiäiti/-rouva
85150
Työtön
84111
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.


KESK
76138
KOK
79128
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
74206
SDP
9161
SKL
9604
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
9162
Vihreät
9261
Jokin muu
8980
En äänestäisi lainkaan
86131
En osaa sanoa
8882
En halua sanoa
83101


Lataa tiedot .CSV tiedostona: