Suomeen tulisi ottaa siirtotyöläisiä sellaisiin tehtäviin, joihin suomalaiset eivät itse enää ole halukkaita ryhtymään

tieto puuttuu
olen täysin samaa mieltä
olen jokseenkin samaa mieltä
vaikea sanoa
olen jokseenkin eri mieltä
olen täysin eri mieltä


Koko väestö
10141423380

mies
9141225390
nainen
11141622370
tieto puuttuu
752020360

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
8102220400
36-45 vuotta
9161124400
46-55 vuotta
8111326410
56-65 vuotta
12141322390
66 tai vanhempi
12151524340ei ammatillista koulutusta
9121822380
ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
11131421400
ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
11121322420
opistotasoinen ammattikoulutus
9181128340
yliopisto- tai korkeakoulututkinto
11151429300
tieto puuttuu
7112113390

maa- ja metsätalous
11151620390
teollisuus ja rakennustoiminta
10121226400
yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
10151328330
julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
8131425400
en ole mukana työelämässä
12151719370
tieto puuttuu
11131919320

Uudenmaan lääni
9161422380
Turun ja Porin lääni
14131519370
Hämeen lääni
9141427350
Kymen lääni
9121430350
Mikkelin lääni
15131224370
Pohjois-Karjalan lääni
1291621420
Kuopion lääni
12181219390
Keski-Suomen lääni
11181718340
Vaasan lääni
5101327440
Oulun lääni
11111428350
Lapin lääni
8151419440
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

johtavassa asemassa toisen palveluksessa
12181234250
ylempi toimihenkilö
9171526310
alempi toimihenkilö
10151224380
työntekijä
8101224440
yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
12141528310
maatalousyrittäjä
13161524330
koululainen tai opiskelija
8181319420
eläkeläinen
14151918330
kotirouva
13111326360
työtön
8101030430
muu
842818400
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

en kuulu
11141522370
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
9151117490
SAK
9111225420
TVK
8171222410
STTK
7171427350
AKAVA
11131631280
MTK
13171721330
tieto puuttuu
992413350

KESK (Suomen Keskusta)
11131521400
KOK
15171225310
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
13111120410
SDP
8161526340
SKDL/SKP
491328450
SKL
11111134310
SMP
1181629370
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät/Vihreä Liitto
816823450
DEVA
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Eläkeläisten Puolue
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
joku muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
en äänestäisi lainkaan
9141023440
en osaa sanoa
9141824340
en halua sanoa
8121919430
tieto puuttuu
1931916290

työväenluokkaan
7111225440
alempaan keskiluokkaan
16131323350
keskiluokkaan
12161324350
ylempään keskiluokkaan
15171328270
yläluokkaan
8311215350
en katso kuuluvani mihinkään luokkaan
8131821390
tieto puuttuu
1052018350

Lataa tiedot .CSV tiedostona: