Maamme kansainvälistyessä suomalaisten yhteydet ulkomaille lisääntyvät. Miten asia on Teidän kohdallanne? Oletteko milloinkaan käynyt ulkomailla?

tieto puuttuu
en
kyllä


Koko väestö
9890

mies
8910
nainen
10880
tieto puuttuu
18680

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
8920
36-45 vuotta
8910
46-55 vuotta
9900
56-65 vuotta
7920
66 tai vanhempi
10870ei ammatillista koulutusta
17820
ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
10870
ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
8920
opistotasoinen ammattikoulutus
4950
yliopisto- tai korkeakoulututkinto
1980
tieto puuttuu
21690

maa- ja metsätalous
19800
teollisuus ja rakennustoiminta
8920
yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
5930
julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
5940
en ole mukana työelämässä
13850
tieto puuttuu
13780

Uudenmaan lääni
5940
Turun ja Porin lääni
6910
Hämeen lääni
9890
Kymen lääni
11870
Mikkelin lääni
13870
Pohjois-Karjalan lääni
22740
Kuopion lääni
12880
Keski-Suomen lääni
12870
Vaasan lääni
12870
Oulun lääni
12870
Lapin lääni
6940
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

johtavassa asemassa toisen palveluksessa
1980
ylempi toimihenkilö
1980
alempi toimihenkilö
4950
työntekijä
11880
yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
4930
maatalousyrittäjä
23750
koululainen tai opiskelija
7930
eläkeläinen
15830
kotirouva
23750
työtön
18830
muu
8880
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

en kuulu
11880
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
4960
SAK
12860
TVK
5950
STTK
2960
AKAVA
1970
MTK
18810
tieto puuttuu
18710

KESK (Suomen Keskusta)
13860
KOK
3950
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
3980
SDP
10880
SKDL/SKP
9890
SKL
6910
SMP
16820
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät/Vihreä Liitto
5950
DEVA
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Eläkeläisten Puolue
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
joku muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
en äänestäisi lainkaan
7920
en osaa sanoa
9890
en halua sanoa
14850
tieto puuttuu
13680

työväenluokkaan
15830
alempaan keskiluokkaan
12870
keskiluokkaan
5930
ylempään keskiluokkaan
3960
yläluokkaan
01000
en katso kuuluvani mihinkään luokkaan
10890
tieto puuttuu
10780

Lataa tiedot .CSV tiedostona: