Maamme kansainvälistyessä suomalaisten yhteydet ulkomaille lisääntyvät. Miten asia on Teidän kohdallanne? Oletteko käynyt useammassa kuin kolmessa eri maassa?

tieto puuttuu
en
kyllä


Koko väestö
44530

mies
43550
nainen
45520
tieto puuttuu
50340

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
55450
36-45 vuotta
50500
46-55 vuotta
44550
56-65 vuotta
38600
66 tai vanhempi
41560ei ammatillista koulutusta
56400
ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
50460
ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
53460
opistotasoinen ammattikoulutus
32670
yliopisto- tai korkeakoulututkinto
12860
tieto puuttuu
48410

maa- ja metsätalous
76230
teollisuus ja rakennustoiminta
44540
yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
36620
julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
37620
en ole mukana työelämässä
47500
tieto puuttuu
51370

Uudenmaan lääni
24750
Turun ja Porin lääni
43520
Hämeen lääni
42550
Kymen lääni
50480
Mikkelin lääni
61380
Pohjois-Karjalan lääni
61350
Kuopion lääni
55420
Keski-Suomen lääni
50490
Vaasan lääni
56410
Oulun lääni
62370
Lapin lääni
55440
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

johtavassa asemassa toisen palveluksessa
13850
ylempi toimihenkilö
17820
alempi toimihenkilö
37620
työntekijä
62350
yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
19770
maatalousyrittäjä
75230
koululainen tai opiskelija
37630
eläkeläinen
47480
kotirouva
59380
työtön
63380
muu
44520
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

en kuulu
41570
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
49510
SAK
59380
TVK
41570
STTK
36630
AKAVA
15840
MTK
76230
tieto puuttuu
44410

KESK (Suomen Keskusta)
62370
KOK
19790
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
25750
SDP
49480
SKDL/SKP
60360
SKL
46510
SMP
50450
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät/Vihreä Liitto
29710
DEVA
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Eläkeläisten Puolue
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
joku muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
en äänestäisi lainkaan
52460
en osaa sanoa
48490
en halua sanoa
51470
tieto puuttuu
35450

työväenluokkaan
64330
alempaan keskiluokkaan
47510
keskiluokkaan
33650
ylempään keskiluokkaan
14850
yläluokkaan
15850
en katso kuuluvani mihinkään luokkaan
49480
tieto puuttuu
48380

Lataa tiedot .CSV tiedostona: