Maamme kansainvälistyessä suomalaisten yhteydet ulkomaille lisääntyvät. Miten asia on Teidän kohdallanne? Tunnetteko yhtään Suomessa asuvaa ulkomaalaista?

tieto puuttuu
en
kyllä


Koko väestö
39580

mies
38600
nainen
40570
tieto puuttuu
43390

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
37630
36-45 vuotta
39600
46-55 vuotta
34640
56-65 vuotta
33650
66 tai vanhempi
43530ei ammatillista koulutusta
52460
ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
42530
ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
38610
opistotasoinen ammattikoulutus
34650
yliopisto- tai korkeakoulututkinto
18810
tieto puuttuu
46410

maa- ja metsätalous
46530
teollisuus ja rakennustoiminta
40590
yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
31670
julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
30680
en ole mukana työelämässä
49480
tieto puuttuu
52380

Uudenmaan lääni
27720
Turun ja Porin lääni
44520
Hämeen lääni
43530
Kymen lääni
41580
Mikkelin lääni
44530
Pohjois-Karjalan lääni
49470
Kuopion lääni
43550
Keski-Suomen lääni
43550
Vaasan lääni
40590
Oulun lääni
48500
Lapin lääni
41590
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

johtavassa asemassa toisen palveluksessa
19800
ylempi toimihenkilö
22760
alempi toimihenkilö
34650
työntekijä
46520
yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
23730
maatalousyrittäjä
46530
koululainen tai opiskelija
35650
eläkeläinen
55400
kotirouva
56430
työtön
45550
muu
30660
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

en kuulu
40580
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
47490
SAK
45520
TVK
38610
STTK
39590
AKAVA
16810
MTK
45530
tieto puuttuu
41430

KESK (Suomen Keskusta)
48510
KOK
31670
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
26730
SDP
43540
SKDL/SKP
39560
SKL
40570
SMP
47500
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät/Vihreä Liitto
25750
DEVA
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Eläkeläisten Puolue
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
joku muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
en äänestäisi lainkaan
34630
en osaa sanoa
42550
en halua sanoa
44550
tieto puuttuu
42390

työväenluokkaan
49480
alempaan keskiluokkaan
44520
keskiluokkaan
35630
ylempään keskiluokkaan
22770
yläluokkaan
23770
en katso kuuluvani mihinkään luokkaan
40580
tieto puuttuu
40450

Lataa tiedot .CSV tiedostona: