Maamme kansainvälistyessä suomalaisten yhteydet ulkomaille lisääntyvät. Miten asia on Teidän kohdallanne? Onko teillä ystäviä, tuttavia tai sukulaisia ulkomailla?

tieto puuttuu
en
kyllä


Koko väestö
18800

mies
19800
nainen
17810
tieto puuttuu
23590

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
18820
36-45 vuotta
15840
46-55 vuotta
17820
56-65 vuotta
19800
66 tai vanhempi
19780ei ammatillista koulutusta
23750
ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
22750
ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
17830
opistotasoinen ammattikoulutus
14850
yliopisto- tai korkeakoulututkinto
9890
tieto puuttuu
28610

maa- ja metsätalous
23760
teollisuus ja rakennustoiminta
19800
yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
17810
julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
13850
en ole mukana työelämässä
20770
tieto puuttuu
19710

Uudenmaan lääni
15840
Turun ja Porin lääni
22750
Hämeen lääni
21770
Kymen lääni
19800
Mikkelin lääni
21780
Pohjois-Karjalan lääni
22740
Kuopion lääni
16820
Keski-Suomen lääni
23750
Vaasan lääni
10880
Oulun lääni
18820
Lapin lääni
14860
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

johtavassa asemassa toisen palveluksessa
20780
ylempi toimihenkilö
10890
alempi toimihenkilö
16830
työntekijä
21780
yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
12840
maatalousyrittäjä
29690
koululainen tai opiskelija
13870
eläkeläinen
23740
kotirouva
26720
työtön
18830
muu
12840
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

en kuulu
19800
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
21790
SAK
21760
TVK
15840
STTK
19800
AKAVA
8900
MTK
21780
tieto puuttuu
15720

KESK (Suomen Keskusta)
21780
KOK
15830
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
5950
SDP
21770
SKDL/SKP
19790
SKL
6910
SMP
26710
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät/Vihreä Liitto
14860
DEVA
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Eläkeläisten Puolue
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
joku muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
en äänestäisi lainkaan
20790
en osaa sanoa
17810
en halua sanoa
19790
tieto puuttuu
19580

työväenluokkaan
24740
alempaan keskiluokkaan
23750
keskiluokkaan
16820
ylempään keskiluokkaan
6920
yläluokkaan
01000
en katso kuuluvani mihinkään luokkaan
18800
tieto puuttuu
18680

Lataa tiedot .CSV tiedostona: