Maamme kansainvälistyessä suomalaisten yhteydet ulkomaille lisääntyvät. Miten asia on Teidän kohdallanne? Oletteko ollut ulkomailla työssä tai opiskelemassa?

tieto puuttuu
en
kyllä


Koko väestö
78200

mies
75230
nainen
80180
tieto puuttuu
7770

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
89100
36-45 vuotta
78220
46-55 vuotta
72260
56-65 vuotta
73240
66 tai vanhempi
79180ei ammatillista koulutusta
85120
ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
81150
ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
86130
opistotasoinen ammattikoulutus
72270
yliopisto- tai korkeakoulututkinto
50490
tieto puuttuu
8280

maa- ja metsätalous
89100
teollisuus ja rakennustoiminta
75230
yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
74240
julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
73250
en ole mukana työelämässä
83140
tieto puuttuu
7990

Uudenmaan lääni
69300
Turun ja Porin lääni
76190
Hämeen lääni
80170
Kymen lääni
82160
Mikkelin lääni
9090
Pohjois-Karjalan lääni
9330
Kuopion lääni
80190
Keski-Suomen lääni
85130
Vaasan lääni
81160
Oulun lääni
77220
Lapin lääni
74260
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

johtavassa asemassa toisen palveluksessa
55430
ylempi toimihenkilö
65340
alempi toimihenkilö
76220
työntekijä
84140
yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
65310
maatalousyrittäjä
9180
koululainen tai opiskelija
75250
eläkeläinen
85100
kotirouva
9080
työtön
78230
muu
62340
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

en kuulu
77220
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
83150
SAK
81160
TVK
83160
STTK
81170
AKAVA
55430
MTK
9340
tieto puuttuu
7970

KESK (Suomen Keskusta)
85140
KOK
69290
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
69310
SDP
83140
SKDL/SKP
81150
SKL
8990
SMP
8750
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät/Vihreä Liitto
64360
DEVA
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Eläkeläisten Puolue
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
joku muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
en äänestäisi lainkaan
79200
en osaa sanoa
77200
en halua sanoa
80190
tieto puuttuu
61190

työväenluokkaan
86110
alempaan keskiluokkaan
82160
keskiluokkaan
77210
ylempään keskiluokkaan
57410
yläluokkaan
65350
en katso kuuluvani mihinkään luokkaan
78200
tieto puuttuu
73150

Lataa tiedot .CSV tiedostona: