Maamme kansainvälistyessä suomalaisten yhteydet ulkomaille lisääntyvät. Miten asia on Teidän kohdallanne? Osaatteko suomen ja/tai ruotsinkielen lisäksi muita kieliä?

tieto puuttuu
en
kyllä


Koko väestö
48500

mies
51470
nainen
43550
tieto puuttuu
70140

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
14860
36-45 vuotta
24750
46-55 vuotta
42570
56-65 vuotta
53450
66 tai vanhempi
71260ei ammatillista koulutusta
60380
ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
70260
ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
55440
opistotasoinen ammattikoulutus
22770
yliopisto- tai korkeakoulututkinto
5930
tieto puuttuu
59300

maa- ja metsätalous
76230
teollisuus ja rakennustoiminta
54440
yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
37610
julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
30680
en ole mukana työelämässä
54440
tieto puuttuu
70210

Uudenmaan lääni
32670
Turun ja Porin lääni
52440
Hämeen lääni
48500
Kymen lääni
52460
Mikkelin lääni
53460
Pohjois-Karjalan lääni
57400
Kuopion lääni
57420
Keski-Suomen lääni
53450
Vaasan lääni
55430
Oulun lääni
57420
Lapin lääni
58420
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

johtavassa asemassa toisen palveluksessa
22760
ylempi toimihenkilö
12860
alempi toimihenkilö
36630
työntekijä
64340
yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
39580
maatalousyrittäjä
78200
koululainen tai opiskelija
6930
eläkeläinen
81150
kotirouva
51480
työtön
63380
muu
28680
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

en kuulu
42560
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
64360
SAK
69280
TVK
36630
STTK
47510
AKAVA
8880
MTK
87120
tieto puuttuu
66190

KESK (Suomen Keskusta)
61380
KOK
30680
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
29710
SDP
67300
SKDL/SKP
67300
SKL
57400
SMP
74240
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät/Vihreä Liitto
16840
DEVA
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Eläkeläisten Puolue
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
joku muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
en äänestäisi lainkaan
43550
en osaa sanoa
35630
en halua sanoa
54440
tieto puuttuu
58230

työväenluokkaan
77210
alempaan keskiluokkaan
60380
keskiluokkaan
37610
ylempään keskiluokkaan
16830
yläluokkaan
19810
en katso kuuluvani mihinkään luokkaan
44540
tieto puuttuu
70180

Lataa tiedot .CSV tiedostona: