Maamme kansainvälistyessä suomalaisten yhteydet ulkomaille lisääntyvät. Miten asia on Teidän kohdallanne? Seuraatteko ulkomaisia sanoma- tai aikakauslehtiä?

tieto puuttuu
en
kyllä


Koko väestö
73250

mies
72260
nainen
74240
tieto puuttuu
7770

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
63370
36-45 vuotta
69300
46-55 vuotta
73260
56-65 vuotta
72260
66 tai vanhempi
76210ei ammatillista koulutusta
78200
ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
82140
ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
82170
opistotasoinen ammattikoulutus
67310
yliopisto- tai korkeakoulututkinto
37620
tieto puuttuu
70180

maa- ja metsätalous
9090
teollisuus ja rakennustoiminta
77220
yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
65330
julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
68300
en ole mukana työelämässä
74230
tieto puuttuu
75140

Uudenmaan lääni
58410
Turun ja Porin lääni
72240
Hämeen lääni
77200
Kymen lääni
78200
Mikkelin lääni
83160
Pohjois-Karjalan lääni
84120
Kuopion lääni
79180
Keski-Suomen lääni
78210
Vaasan lääni
74230
Oulun lääni
87120
Lapin lääni
84160
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

johtavassa asemassa toisen palveluksessa
45530
ylempi toimihenkilö
44550
alempi toimihenkilö
77220
työntekijä
85130
yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
64330
maatalousyrittäjä
9260
koululainen tai opiskelija
51490
eläkeläinen
8590
kotirouva
84130
työtön
80200
muu
66300
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

en kuulu
68300
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
77210
SAK
84130
TVK
79200
STTK
78210
AKAVA
46520
MTK
9540
tieto puuttuu
68180

KESK (Suomen Keskusta)
86130
KOK
59380
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
40600
SDP
84130
SKDL/SKP
78180
SKL
8990
SMP
84110
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät/Vihreä Liitto
53470
DEVA
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Eläkeläisten Puolue
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
joku muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
en äänestäisi lainkaan
71280
en osaa sanoa
74230
en halua sanoa
76210
tieto puuttuu
61160

työväenluokkaan
8990
alempaan keskiluokkaan
78200
keskiluokkaan
68290
ylempään keskiluokkaan
45530
yläluokkaan
27730
en katso kuuluvani mihinkään luokkaan
74240
tieto puuttuu
73150

Lataa tiedot .CSV tiedostona: