Maamme kansainvälistyessä suomalaisten yhteydet ulkomaille lisääntyvät. Miten asia on Teidän kohdallanne? Haluaisitteko joskus asua, opiskella tai työskennellä ulkomailla pitempiaikaisesti?

tieto puuttuu
en
kyllä


Koko väestö
52460

mies
50480
nainen
53450
tieto puuttuu
68160

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
21780
36-45 vuotta
31670
46-55 vuotta
47510
56-65 vuotta
56420
66 tai vanhempi
69270ei ammatillista koulutusta
61370
ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
64320
ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
51480
opistotasoinen ammattikoulutus
37620
yliopisto- tai korkeakoulututkinto
33660
tieto puuttuu
64260

maa- ja metsätalous
71280
teollisuus ja rakennustoiminta
48500
yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
41570
julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
45530
en ole mukana työelämässä
60370
tieto puuttuu
75160

Uudenmaan lääni
40590
Turun ja Porin lääni
55410
Hämeen lääni
53430
Kymen lääni
58390
Mikkelin lääni
49490
Pohjois-Karjalan lääni
54420
Kuopion lääni
53450
Keski-Suomen lääni
59400
Vaasan lääni
58400
Oulun lääni
62360
Lapin lääni
60400
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

johtavassa asemassa toisen palveluksessa
44550
ylempi toimihenkilö
31670
alempi toimihenkilö
44550
työntekijä
57410
yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
36590
maatalousyrittäjä
82160
koululainen tai opiskelija
19800
eläkeläinen
82130
kotirouva
72260
työtön
50500
muu
38580
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

en kuulu
48500
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
64340
SAK
60370
TVK
54450
STTK
49480
AKAVA
31680
MTK
83160
tieto puuttuu
60250

KESK (Suomen Keskusta)
66330
KOK
44540
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
45550
SDP
61360
SKDL/SKP
61340
SKL
66310
SMP
68260
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät/Vihreä Liitto
22770
DEVA
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Eläkeläisten Puolue
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
joku muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
en äänestäisi lainkaan
33650
en osaa sanoa
42550
en halua sanoa
61370
tieto puuttuu
58230

työväenluokkaan
68290
alempaan keskiluokkaan
61370
keskiluokkaan
46520
ylempään keskiluokkaan
35640
yläluokkaan
31650
en katso kuuluvani mihinkään luokkaan
49490
tieto puuttuu
63250

Lataa tiedot .CSV tiedostona: