Millaisena pidätte seuraavien tahojen määräysvaltaa? Hallitus

tieto puuttuu
liian paljon
sopivasti
liian vähän


Koko väestö
335850

mies
355660
nainen
326040
tieto puuttuu
433950

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
296530
36-45 vuotta
385630
46-55 vuotta
375540
56-65 vuotta
315960
66 tai vanhempi
325960ei ammatillista koulutusta
345650
ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
395050
ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
375830
opistotasoinen ammattikoulutus
316150
yliopisto- tai korkeakoulututkinto
197360
tieto puuttuu
284980

maa- ja metsätalous
425330
teollisuus ja rakennustoiminta
405340
yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
345850
julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
286350
en ole mukana työelämässä
305960
tieto puuttuu
245560

Uudenmaan lääni
315970
Turun ja Porin lääni
306240
Hämeen lääni
336040
Kymen lääni
375460
Mikkelin lääni
356130
Pohjois-Karjalan lääni
395040
Kuopion lääni
335680
Keski-Suomen lääni
296410
Vaasan lääni
286150
Oulun lääni
415150
Lapin lääni
514140
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

johtavassa asemassa toisen palveluksessa
246970
ylempi toimihenkilö
246860
alempi toimihenkilö
316050
työntekijä
425040
yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
306260
maatalousyrittäjä
415330
koululainen tai opiskelija
296420
eläkeläinen
295590
kotirouva
306720
työtön
484050
muu
405240
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

en kuulu
306060
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
266260
SAK
405050
TVK
355840
STTK
345750
AKAVA
217240
MTK
514520
tieto puuttuu
295130

KESK (Suomen Keskusta)
405440
KOK
187370
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
157350
SDP
246460
SKDL/SKP
484320
SKL
178000
SMP
455030
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät/Vihreä Liitto
425320
DEVA
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Eläkeläisten Puolue
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
joku muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
en äänestäisi lainkaan
534220
en osaa sanoa
365450
en halua sanoa
385340
tieto puuttuu
2639100

työväenluokkaan
405140
alempaan keskiluokkaan
325760
keskiluokkaan
276650
ylempään keskiluokkaan
266770
yläluokkaan
236580
en katso kuuluvani mihinkään luokkaan
375450
tieto puuttuu
383330

Lataa tiedot .CSV tiedostona: