Millaisena pidätte seuraavien tahojen määräysvaltaa? Lehdistö

tieto puuttuu
liian paljon
sopivasti
liian vähän


Koko väestö
375370

mies
365480
nainen
385260
tieto puuttuu
364190

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
316070
36-45 vuotta
345580
46-55 vuotta
335580
56-65 vuotta
424850
66 tai vanhempi
375360ei ammatillista koulutusta
345380
ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
355460
ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
345580
opistotasoinen ammattikoulutus
444940
yliopisto- tai korkeakoulututkinto
385380
tieto puuttuu
364350

maa- ja metsätalous
435050
teollisuus ja rakennustoiminta
325590
yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
385460
julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
395170
en ole mukana työelämässä
355360
tieto puuttuu
413660

Uudenmaan lääni
375460
Turun ja Porin lääni
394790
Hämeen lääni
405340
Kymen lääni
325960
Mikkelin lääni
385360
Pohjois-Karjalan lääni
375160
Kuopion lääni
276370
Keski-Suomen lääni
385090
Vaasan lääni
325480
Oulun lääni
365460
Lapin lääni
4044110
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

johtavassa asemassa toisen palveluksessa
504550
ylempi toimihenkilö
415260
alempi toimihenkilö
415250
työntekijä
335580
yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
375550
maatalousyrittäjä
474730
koululainen tai opiskelija
315690
eläkeläinen
385060
kotirouva
345750
työtön
186580
muu
3054140
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

en kuulu
345570
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
365320
SAK
345480
TVK
424960
STTK
434960
AKAVA
405260
MTK
474730
tieto puuttuu
384060

KESK (Suomen Keskusta)
355850
KOK
395360
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
365140
SDP
415050
SKDL/SKP
335270
SKL
633430
SMP
266830
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät/Vihreä Liitto
3155100
DEVA
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Eläkeläisten Puolue
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
joku muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
en äänestäisi lainkaan
3154110
en osaa sanoa
325680
en halua sanoa
404980
tieto puuttuu
482330

työväenluokkaan
335570
alempaan keskiluokkaan
345480
keskiluokkaan
405360
ylempään keskiluokkaan
434960
yläluokkaan
543840
en katso kuuluvani mihinkään luokkaan
365270
tieto puuttuu
234830

Lataa tiedot .CSV tiedostona: