Millaisena pidätte seuraavien tahojen määräysvaltaa? Perhe

tieto puuttuu
liian paljon
sopivasti
liian vähän


Koko väestö
136590

mies
241530
nainen
131640
tieto puuttuu
225590

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
335590
36-45 vuotta
128690
46-55 vuotta
131650
56-65 vuotta
236580
66 tai vanhempi
146500ei ammatillista koulutusta
237560
ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
237560
ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
134620
opistotasoinen ammattikoulutus
035620
yliopisto- tai korkeakoulututkinto
136620
tieto puuttuu
334480

maa- ja metsätalous
335600
teollisuus ja rakennustoiminta
132640
yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
234620
julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
136610
en ole mukana työelämässä
240520
tieto puuttuu
138450

Uudenmaan lääni
231640
Turun ja Porin lääni
141540
Hämeen lääni
138580
Kymen lääni
241560
Mikkelin lääni
142560
Pohjois-Karjalan lääni
130610
Kuopion lääni
134620
Keski-Suomen lääni
243510
Vaasan lääni
133600
Oulun lääni
336590
Lapin lääni
032640
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

johtavassa asemassa toisen palveluksessa
145540
ylempi toimihenkilö
136620
alempi toimihenkilö
135620
työntekijä
132630
yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
140590
maatalousyrittäjä
328660
koululainen tai opiskelija
231620
eläkeläinen
246460
kotirouva
343520
työtön
333550
muu
826620
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

en kuulu
138570
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
228620
SAK
234600
TVK
032660
STTK
138580
AKAVA
035630
MTK
434580
tieto puuttuu
137460

KESK (Suomen Keskusta)
235610
KOK
146510
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
135560
SDP
137570
SKDL/SKP
336550
SKL
034660
SMP
337580
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät/Vihreä Liitto
527650
DEVA
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Eläkeläisten Puolue
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
joku muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
en äänestäisi lainkaan
129660
en osaa sanoa
130640
en halua sanoa
133630
tieto puuttuu
339320

työväenluokkaan
133620
alempaan keskiluokkaan
236580
keskiluokkaan
238580
ylempään keskiluokkaan
042570
yläluokkaan
027690
en katso kuuluvani mihinkään luokkaan
235590
tieto puuttuu
323400

Lataa tiedot .CSV tiedostona: