Millaisena pidätte seuraavien tahojen määräysvaltaa? Yleisradio

tieto puuttuu
liian paljon
sopivasti
liian vähän


Koko väestö
236950

mies
256750
nainen
217140
tieto puuttuu
146690

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
118150
36-45 vuotta
197350
46-55 vuotta
227050
56-65 vuotta
246840
66 tai vanhempi
266840ei ammatillista koulutusta
207240
ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
207060
ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
177650
opistotasoinen ammattikoulutus
316330
yliopisto- tai korkeakoulututkinto
306530
tieto puuttuu
215680

maa- ja metsätalous
237050
teollisuus ja rakennustoiminta
177460
yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
247130
julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
266840
en ole mukana työelämässä
236840
tieto puuttuu
255280

Uudenmaan lääni
296530
Turun ja Porin lääni
236660
Hämeen lääni
237040
Kymen lääni
157570
Mikkelin lääni
207450
Pohjois-Karjalan lääni
206760
Kuopion lääni
158220
Keski-Suomen lääni
217240
Vaasan lääni
217050
Oulun lääni
207350
Lapin lääni
206870
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

johtavassa asemassa toisen palveluksessa
366210
ylempi toimihenkilö
276650
alempi toimihenkilö
266930
työntekijä
137760
yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
316530
maatalousyrittäjä
286450
koululainen tai opiskelija
236940
eläkeläinen
266450
kotirouva
187470
työtön
87850
muu
346040
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

en kuulu
227050
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
197420
SAK
157650
TVK
246940
STTK
306530
AKAVA
366110
MTK
336150
tieto puuttuu
255370

KESK (Suomen Keskusta)
266850
KOK
336420
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
296030
SDP
137760
SKDL/SKP
108050
SKL
514900
SMP
167930
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät/Vihreä Liitto
217230
DEVA
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Eläkeläisten Puolue
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
joku muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
en äänestäisi lainkaan
236780
en osaa sanoa
187340
en halua sanoa
226770
tieto puuttuu
165260

työväenluokkaan
157560
alempaan keskiluokkaan
207240
keskiluokkaan
266930
ylempään keskiluokkaan
346240
yläluokkaan
385440
en katso kuuluvani mihinkään luokkaan
226950
tieto puuttuu
135830

Lataa tiedot .CSV tiedostona: