Kuinka voimakkaiksi arvioitte ristiriidat seuraavien ryhmien välillä: Valtionyhtiöt - yksityiset yritykset

tieto puuttuu
hyvin voimakkaita
melko voimakkaita
vaikea sanoa
melko heikkoja
ei esiinny lainkaan


Koko väestö
1330371510

mies
1429332020
nainen
1331411110
tieto puuttuu
1719351000

18-25 vuotta
1115391300
26-35 vuotta
636421320
36-45 vuotta
93544900
46-55 vuotta
1529391610
56-65 vuotta
1330371620
66 tai vanhempi
1631341610


kansakoulu
1628381210
keskikoulu tai peruskoulu
1332381420
ylioppilastutkinto
931352410
tieto puuttuu
1421381000

ei ammatillista koulutusta
1328421210
ammattikurssi, lyhyt amm.koulutus, työn ohessa sa
1530371200
ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
1629371610
opistotasoinen ammattikoulutus
1334302020
yliopisto- tai korkeakoulututkinto
527372730
tieto puuttuu
92639600

maa- ja metsätalous
1035351710
teollisuus ja rakennustoiminta
1326352030
yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
1633341510
julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
1530371510
en ole mukana työelämässä
1229411310
tieto puuttuu
142139910

Uudenmaan lääni
1431341610
Turun ja Porin lääni
1330381700
Hämeen lääni
1427351830
Kymen lääni
1329431020
Mikkelin lääni
1729371400
Pohjois-Karjalan lääni
836292010
Kuopion lääni
830411400
Keski-Suomen lääni
1336371210
Vaasan lääni
1327401510
Oulun lääni
1427431500
Lapin lääni
1829351110
tieto puuttuu
1220371020

johtavassa asemassa toisen palveluksessa
1334232730
ylempi toimihenkilö
1227312530
alempi toimihenkilö
1131332120
työntekijä
1629401010
yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
2225321820
maatalousyrittäjä
1038341510
koululainen tai opiskelija
933391610
eläkeläinen
1326401310
kotirouva
733411100
työtön
2131361000
muu
1020561500
tieto puuttuu
122041800

en kuulu
1230381420
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
2516431400
SAK
1729361310
TVK
1433361510
STTK
1421332910
AKAVA
830372420
MTK
935371510
tieto puuttuu
122439910

KESK
1131381710
KOK
1534291920
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
1028362010
SDP
1427371610
SKDL/SKP
2025322100
SKL
1038381300
SMP
1235341310
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät
1122442010
Demokr. Vaihtoehto (SKP/väh.)
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Eläkeläisten Puolue
1827401120
muut
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
en äänestäisi lainkaan
1138341220
en osaa sanoa
1027491010
en halua sanoa
1526411010
tieto puuttuu
152433800

työväenluokkaan
1829351410
alempaan keskiluokkaan
1328401420
keskiluokkaan
1132381710
ylempään keskiluokkaan
1333272230
yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
en katso kuuluvani mihinkään luokkaan
1227421310
tieto puuttuu
112530910

Lataa tiedot .CSV tiedostona: