Ydinvoiman käytöstä on luovuttava kokonaan poistamalla käytöstä nykyisetkin ydinvoimalat

Tieto puuttuu
Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
25132219210

Mies
18101822320
Nainen
31152517110
Tieto puuttuu
3291915160

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
24181625180
36-45 vuotta
21171723220
46-55 vuotta
23161722210
56-65 vuotta
25132020220
66 tai vanhempi
23102617230


Kansakoulu
30122417170
Keskikoulu tai peruskoulu
23152219200
Ylioppilastutkinto
16121527300
Tieto puuttuu
34731730

Ei ammatillista koulutusta
31132317160
Ammattikurssi, lyhyt amm.koulutus, työn ohessa sa
27132219180
Ammattikoulu, kauppakoulu tai näihin verrattava
22162120210
Opistotasoinen ammattikoulutus
17122222260
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
1491425390
Tieto puuttuu
408241080

Maa- ja metsätalous
29112119200
Teollisuus ja rakennustoiminta
20112022270
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa tai liike
26141819230
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus ja hallinto
22152322180
En ole mukana työelämässä
27122318200
Tieto puuttuu
371128980

Uudenmaan lääni
20122021270
Turun ja Porin lääni
25112322190
Hämeen lääni
25142118220
Kymen lääni
21102720220
Mikkelin lääni
27161920160
Pohjois-Karjalan lääni
27102219210
Kuopion lääni
24212317150
Keski-Suomen lääni
2810292390
Vaasan lääni
31132116200
Oulun lääni
29141918200
Lapin lääni
32121520200
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
1741822390
Ylempi toimihenkilö
1081627380
Alempi toimihenkilö
21172023190
Työntekijä
29142318160
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
23102313310
Maatalousyrittäjä
2892425150
Koululainen tai opiskelija
17161426270
Eläkeläinen
3372712190
Kotirouva
32162710140
Työtön
34132317130
Muu
3012281990
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
27122019220
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
27122718160
SAK
25142418190
TVK
28172120140
STTK
1272425330
Akava
15111427330
MTK
22102724170
Tieto puuttuu
311429780

Kesk/LKP
27122222170
Kok
1581822380
RKP
27161914240
SDP
23122622170
SKDL/SKP
31132116190
SKL
27102720160
SMP
29141716230
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät
30211818130
Muut
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
30142518130
Tieto puuttuu
33142215100

Työväenluokkaan
30122416180
Alempaan keskiluokkaan
25171827130
Keskiluokkaan
21132123220
Ylempään keskiluokkaan
1371619440
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
26142218200
Tieto puuttuu
4021813130

Lataa tiedot .CSV tiedostona: