Nykyinen elämäntapa johtaa väistämättä yhä pahempiin ympäristöongelmiin

Tieto puuttuu
Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
54307720

Mies
493271020
Nainen
59296410
Tieto puuttuu
49259910

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
57296810
36-45 vuotta
483151410
46-55 vuotta
54325710
56-65 vuotta
55306710
66 tai vanhempi
51356630


Kansakoulu
58278520
Keskikoulu tai peruskoulu
53325910
Ylioppilastutkinto
49346920
Tieto puuttuu
45317000

Ei ammatillista koulutusta
57278520
Ammattikurssi, lyhyt amm.koulutus, työn ohessa sa
56307610
Ammattikoulu, kauppakoulu tai näihin verrattava
57294810
Opistotasoinen ammattikoulutus
48377720
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
463281310
Tieto puuttuu
45298500

Maa- ja metsätalous
492711930
Teollisuus ja rakennustoiminta
55304820
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa tai liike
51347810
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus ja hallinto
57315610
En ole mukana työelämässä
56297610
Tieto puuttuu
502710400

Uudenmaan lääni
53325810
Turun ja Porin lääni
60296420
Hämeen lääni
58258810
Kymen lääni
56267810
Mikkelin lääni
60275610
Pohjois-Karjalan lääni
453571020
Kuopion lääni
55307510
Keski-Suomen lääni
51386320
Vaasan lääni
54297830
Oulun lääni
47349720
Lapin lääni
46395810
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
354081430
Ylempi toimihenkilö
443751040
Alempi toimihenkilö
58295810
Työntekijä
59295510
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
453313620
Maatalousyrittäjä
472715830
Koululainen tai opiskelija
523241010
Eläkeläinen
57269510
Kotirouva
56289710
Työtön
66282200
Muu
53372220
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
54307810
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
473361040
SAK
58296420
TVK
63293400
STTK
54305920
Akava
443461330
MTK
4030151140
Tieto puuttuu
44367000

Kesk/LKP
45389720
Kok
4135111020
RKP
72156510
SDP
53336710
SKDL/SKP
66214800
SKL
69290000
SMP
542751030
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät
72212510
Muut
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
59286420
Tieto puuttuu
47367300

Työväenluokkaan
60276510
Alempaan keskiluokkaan
62284410
Keskiluokkaan
52327810
Ylempään keskiluokkaan
433571220
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
53308720
Tieto puuttuu
36382720

Lataa tiedot .CSV tiedostona: