Vihreiden kannatus tulee lähivuosina tuntuvasti kasvamaan

Tieto puuttuu
Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
2025381050

Mies
1824381370
Nainen
232739840
Tieto puuttuu
2219321360

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
202447810
36-45 vuotta
193139740
46-55 vuotta
2128361040
56-65 vuotta
242737750
66 tai vanhempi
1929341360


Kansakoulu
2021411160
Keskikoulu tai peruskoulu
2127371040
Ylioppilastutkinto
213532830
Tieto puuttuu
1074510100

Ei ammatillista koulutusta
212341960
Ammattikurssi, lyhyt amm.koulutus, työn ohessa sa
2123381160
Ammattikoulu, kauppakoulu tai näihin verrattava
2325371140
Opistotasoinen ammattikoulutus
173336930
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
193631940
Tieto puuttuu
15850860

Maa- ja metsätalous
15203916100
Teollisuus ja rakennustoiminta
2027371060
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa tai liike
232834950
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus ja hallinto
213135930
En ole mukana työelämässä
2123411040
Tieto puuttuu
141649830

Uudenmaan lääni
252833950
Turun ja Porin lääni
2028381050
Hämeen lääni
2224391050
Kymen lääni
202542840
Mikkelin lääni
202045850
Pohjois-Karjalan lääni
1628421040
Kuopion lääni
2424361040
Keski-Suomen lääni
1731371130
Vaasan lääni
1718431290
Oulun lääni
1425401460
Lapin lääni
1827377100
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
1728368110
Ylempi toimihenkilö
1933351040
Alempi toimihenkilö
213532930
Työntekijä
2223391060
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
2722331080
Maatalousyrittäjä
1117442060
Koululainen tai opiskelija
203041730
Eläkeläinen
2115421280
Kotirouva
222741650
Työtön
212638940
Muu
2126282100
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
2125391050
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
221251880
SAK
2027371060
TVK
2325381030
STTK
1836291070
Akava
203532940
MTK
1014452090
Tieto puuttuu
251036850

Kesk/LKP
1327381290
Kok
1526391550
RKP
2724341320
SDP
1827401050
SKDL/SKP
2129361130
SKL
2022471020
SMP
18213613130
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät
523214110
Muut
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
171854540
Tieto puuttuu
1417441330

Työväenluokkaan
2123381260
Alempaan keskiluokkaan
203033870
Keskiluokkaan
2128361140
Ylempään keskiluokkaan
1536351040
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
212341940
Tieto puuttuu
1611384110

Lataa tiedot .CSV tiedostona: