Yksityisautot ovat useimmille kansalaisille tarpeettomia

Tieto puuttuu
Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
16201228220

Mies
14191129250
Nainen
18211328190
Tieto puuttuu
2519719220

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
9151638230
36-45 vuotta
919837280
46-55 vuotta
13191230250
56-65 vuotta
13231130220
66 tai vanhempi
19201327210


Kansakoulu
21211225200
Keskikoulu tai peruskoulu
13191233230
Ylioppilastutkinto
10191231270
Tieto puuttuu
14101724170

Ei ammatillista koulutusta
21191327190
Ammattikurssi, lyhyt amm.koulutus, työn ohessa sa
18211128210
Ammattikoulu, kauppakoulu tai näihin verrattava
16221128230
Opistotasoinen ammattikoulutus
9211231250
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
9161232310
Tieto puuttuu
18112619130

Maa- ja metsätalous
13151133270
Teollisuus ja rakennustoiminta
18211127230
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa tai liike
13201227270
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus ja hallinto
13211235190
En ole mukana työelämässä
20201425210
Tieto puuttuu
21231321140

Uudenmaan lääni
17191127250
Turun ja Porin lääni
15221528200
Hämeen lääni
21181329190
Kymen lääni
16221232190
Mikkelin lääni
1529824210
Pohjois-Karjalan lääni
13221627200
Kuopion lääni
17161134210
Keski-Suomen lääni
15241627180
Vaasan lääni
17181027270
Oulun lääni
12161136230
Lapin lääni
1727819290
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
811331460
Ylempi toimihenkilö
7211036260
Alempi toimihenkilö
15241230190
Työntekijä
18211228200
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
11191127320
Maatalousyrittäjä
12161136250
Koululainen tai opiskelija
9191335250
Eläkeläinen
31191318170
Kotirouva
16172022250
Työtön
28281121110
Muu
14231623190
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
15191427240
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
24241022220
SAK
22221227160
TVK
16231133160
STTK
1128526290
Akava
6181035310
MTK
10101138290
Tieto puuttuu
19171220190

Kesk/LKP
11191132260
Kok
9151029360
RKP
138733370
SDP
19261228160
SKDL/SKP
3119923170
SKL
14252025160
SMP
18211130200
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät
2520192690
Muut
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
15231425220
Tieto puuttuu
13211334120

Työväenluokkaan
27231224140
Alempaan keskiluokkaan
14241528180
Keskiluokkaan
12181235230
Ylempään keskiluokkaan
815729400
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
14201327260
Tieto puuttuu
13181322130

Lataa tiedot .CSV tiedostona: