Osallistuminen järjestötoimintaan: Urheiluseurat

Tieto puuttuu
Toimin aktiivisesti
Olen jäsen
Tulevaisuudessa voisin toimia aktiivisesti
Ei kiinnosta/koske minua


Koko väestö
91820430

Mies
132223360
Nainen
51419510
Tieto puuttuu
3229370

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
171133390
36-45 vuotta
82626400
46-55 vuotta
121831330
56-65 vuotta
112123380
66 tai vanhempi
81915470


Kansakoulu
61718470
Keskikoulu tai peruskoulu
102024390
Ylioppilastutkinto
131921420
Tieto puuttuu
31010340

Ei ammatillista koulutusta
81419510
Ammattikurssi, lyhyt amm.koulutus, työn ohessa sa
81719440
Ammattikoulu, kauppakoulu tai näihin verrattava
82125370
Opistotasoinen ammattikoulutus
122322370
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
111818460
Tieto puuttuu
3136390

Maa- ja metsätalous
82415420
Teollisuus ja rakennustoiminta
112124380
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa tai liike
92024390
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus ja hallinto
111820400
En ole mukana työelämässä
81318530
Tieto puuttuu
01610450

Uudenmaan lääni
91623440
Turun ja Porin lääni
81721430
Hämeen lääni
91922420
Kymen lääni
102221400
Mikkelin lääni
101617480
Pohjois-Karjalan lääni
91219490
Kuopion lääni
141623400
Keski-Suomen lääni
102414450
Vaasan lääni
72415400
Oulun lääni
51718490
Lapin lääni
101223430
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
172817330
Ylempi toimihenkilö
131823400
Alempi toimihenkilö
101821400
Työntekijä
71925410
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
122222340
Maatalousyrittäjä
72710410
Koululainen tai opiskelija
141928380
Eläkeläinen
3127620
Kotirouva
2715670
Työtön
91117570
Muu
92814350
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
91621470
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
81614490
SAK
91921410
TVK
102021410
STTK
91726440
Akava
112117410
MTK
63612320
Tieto puuttuu
5810320

Kesk/LKP
82217450
Kok
142223360
RKP
72024340
SDP
91720420
SKDL/SKP
62117460
SKL
088710
SMP
51623460
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät
111624440
Muut
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
81320510
Tieto puuttuu
51317410

Työväenluokkaan
61819450
Alempaan keskiluokkaan
71620460
Keskiluokkaan
102023390
Ylempään keskiluokkaan
131921420
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
101720470
Tieto puuttuu
2137360

Lataa tiedot .CSV tiedostona: