Osallistuminen järjestötoimintaan: Kotiseututyö

Tieto puuttuu
Toimin aktiivisesti
Olen jäsen
Tulevaisuudessa voisin toimia aktiivisesti
Ei kiinnosta/koske minua


Koko väestö
4337450

Mies
4435470
Nainen
3338440
Tieto puuttuu
7726240

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
1140570
36-45 vuotta
0047520
46-55 vuotta
2141500
56-65 vuotta
2340450
66 tai vanhempi
5439380


Kansakoulu
5333440
Keskikoulu tai peruskoulu
3341450
Ylioppilastutkinto
2340470
Tieto puuttuu
0721310

Ei ammatillista koulutusta
3231550
Ammattikurssi, lyhyt amm.koulutus, työn ohessa sa
5439390
Ammattikoulu, kauppakoulu tai näihin verrattava
2439450
Opistotasoinen ammattikoulutus
5341420
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
3536430
Tieto puuttuu
5527210

Maa- ja metsätalous
9734370
Teollisuus ja rakennustoiminta
2138490
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa tai liike
4441410
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus ja hallinto
4442370
En ole mukana työelämässä
3332520
Tieto puuttuu
3517370

Uudenmaan lääni
3436440
Turun ja Porin lääni
3340390
Hämeen lääni
1340460
Kymen lääni
5236490
Mikkelin lääni
4644360
Pohjois-Karjalan lääni
7333430
Kuopion lääni
5243450
Keski-Suomen lääni
7330460
Vaasan lääni
4328500
Oulun lääni
3334490
Lapin lääni
6531450
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
4732460
Ylempi toimihenkilö
5340410
Alempi toimihenkilö
3243410
Työntekijä
2238460
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
61037370
Maatalousyrittäjä
10932330
Koululainen tai opiskelija
0042550
Eläkeläinen
7617500
Kotirouva
3050390
Työtön
2034530
Muu
5244330
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
3336490
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
2439390
SAK
3237440
TVK
3338440
STTK
2143450
Akava
6441360
MTK
111227320
Tieto puuttuu
5822200

Kesk/LKP
7638370
Kok
2439480
RKP
4927440
SDP
3336440
SKDL/SKP
3233460
SKL
4239410
SMP
7240410
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät
3246410
Muut
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
2130580
Tieto puuttuu
5231340

Työväenluokkaan
3333450
Alempaan keskiluokkaan
4338450
Keskiluokkaan
5340430
Ylempään keskiluokkaan
1636470
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
3438460
Tieto puuttuu
4422220

Lataa tiedot .CSV tiedostona: