Millaisena pidätte seuraavien tahojen määräysvaltaa? Kirkko

Tieto puuttuu
Liian paljon
Sopivasti
Liian vähän


Koko väestö
276280

Mies
316250
Nainen
2363100
Tieto puuttuu
284760

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
2365100
36-45 vuotta
256960
46-55 vuotta
276470
56-65 vuotta
315880
66 tai vanhempi
286170


Kansakoulu
296070
Keskikoulu tai peruskoulu
256490
Ylioppilastutkinto
256580
Tieto puuttuu
174170

Ei ammatillista koulutusta
266470
Ammattikurssi, lyhyt amm.koulutus, työn ohessa sa
315970
Ammattikoulu, kauppakoulu tai näihin verrattava
306080
Opistotasoinen ammattikoulutus
216790
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
266390
Tieto puuttuu
115360

Maa- ja metsätalous
1966110
Teollisuus ja rakennustoiminta
345950
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa tai liike
286280
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus ja hallinto
256380
En ole mukana työelämässä
276370
Tieto puuttuu
185580

Uudenmaan lääni
345760
Turun ja Porin lääni
256480
Hämeen lääni
325960
Kymen lääni
246870
Mikkelin lääni
2263100
Pohjois-Karjalan lääni
2658100
Kuopion lääni
246370
Keski-Suomen lääni
216590
Vaasan lääni
177390
Oulun lääni
2362110
Lapin lääni
315680
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
2267110
Ylempi toimihenkilö
256490
Alempi toimihenkilö
286190
Työntekijä
325870
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
276460
Maatalousyrittäjä
1273100
Koululainen tai opiskelija
246870
Eläkeläinen
296060
Kotirouva
2366100
Työtön
384990
Muu
167090
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
256570
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
316160
SAK
375360
TVK
2463100
STTK
267040
Akava
236590
MTK
1173130
Tieto puuttuu
194950

Kesk/LKP
1275100
Kok
197190
RKP
167280
SDP
326240
SKDL/SKP
514030
SKL
1255270
SMP
2362130
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät
365560
Muut
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
345570
Tieto puuttuu
254780

Työväenluokkaan
385350
Alempaan keskiluokkaan
207080
Keskiluokkaan
2167100
Ylempään keskiluokkaan
227330
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
266280
Tieto puuttuu
184240

Lataa tiedot .CSV tiedostona: