Millaisena pidätte seuraavien tahojen määräysvaltaa? Lehdistö

Tieto puuttuu
Liian paljon
Sopivasti
Liian vähän


Koko väestö
286170

Mies
266480
Nainen
306060
Tieto puuttuu
325030

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
276290
36-45 vuotta
197650
46-55 vuotta
2464100
56-65 vuotta
336040
66 tai vanhempi
286170


Kansakoulu
296060
Keskikoulu tai peruskoulu
266380
Ylioppilastutkinto
306360
Tieto puuttuu
213470

Ei ammatillista koulutusta
276460
Ammattikurssi, lyhyt amm.koulutus, työn ohessa sa
286260
Ammattikoulu, kauppakoulu tai näihin verrattava
296190
Opistotasoinen ammattikoulutus
296270
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
365650
Tieto puuttuu
194260

Maa- ja metsätalous
335680
Teollisuus ja rakennustoiminta
256770
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa tai liike
296360
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus ja hallinto
325850
En ole mukana työelämässä
276170
Tieto puuttuu
265220

Uudenmaan lääni
266470
Turun ja Porin lääni
326260
Hämeen lääni
325780
Kymen lääni
256560
Mikkelin lääni
355830
Pohjois-Karjalan lääni
345290
Kuopion lääni
3055100
Keski-Suomen lääni
286330
Vaasan lääni
256760
Oulun lääni
256560
Lapin lääni
316120
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
385480
Ylempi toimihenkilö
286540
Alempi toimihenkilö
355560
Työntekijä
266570
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
236770
Maatalousyrittäjä
326040
Koululainen tai opiskelija
256580
Eläkeläinen
315660
Kotirouva
276470
Työtön
3053110
Muu
266750
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
286370
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
2065120
SAK
276370
TVK
355740
STTK
2562130
Akava
355940
MTK
296430
Tieto puuttuu
194280

Kesk/LKP
325960
Kok
276660
RKP
1671100
SDP
296360
SKDL/SKP
355650
SKL
355760
SMP
295890
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät
276370
Muut
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
315870
Tieto puuttuu
215350

Työväenluokkaan
276370
Alempaan keskiluokkaan
306250
Keskiluokkaan
286370
Ylempään keskiluokkaan
336240
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
296070
Tieto puuttuu
164270

Lataa tiedot .CSV tiedostona: