Millaisena pidätte seuraavien tahojen määräysvaltaa? Pankit ja suuryritykset

Tieto puuttuu
Liian paljon
Sopivasti
Liian vähän


Koko väestö
494530

Mies
534240
Nainen
454830
Tieto puuttuu
493530

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
306380
36-45 vuotta
336160
46-55 vuotta
484640
56-65 vuotta
554120
66 tai vanhempi
524320


Kansakoulu
534130
Keskikoulu tai peruskoulu
435150
Ylioppilastutkinto
484830
Tieto puuttuu
283170

Ei ammatillista koulutusta
445040
Ammattikurssi, lyhyt amm.koulutus, työn ohessa sa
553920
Ammattikoulu, kauppakoulu tai näihin verrattava
504540
Opistotasoinen ammattikoulutus
474830
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
494620
Tieto puuttuu
293930

Maa- ja metsätalous
395540
Teollisuus ja rakennustoiminta
633430
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa tai liike
504530
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus ja hallinto
504440
En ole mukana työelämässä
435040
Tieto puuttuu
295010

Uudenmaan lääni
534220
Turun ja Porin lääni
544120
Hämeen lääni
524240
Kymen lääni
445040
Mikkelin lääni
563930
Pohjois-Karjalan lääni
405230
Kuopion lääni
475000
Keski-Suomen lääni
454550
Vaasan lääni
425050
Oulun lääni
385440
Lapin lääni
484350
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
444770
Ylempi toimihenkilö
475020
Alempi toimihenkilö
573830
Työntekijä
544130
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
484440
Maatalousyrittäjä
375720
Koululainen tai opiskelija
375760
Eläkeläinen
514130
Kotirouva
425340
Työtön
454560
Muu
474920
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
425240
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
474320
SAK
633320
TVK
455130
STTK
672940
Akava
524320
MTK
345940
Tieto puuttuu
392950

Kesk/LKP
395530
Kok
316460
RKP
385920
SDP
623310
SKDL/SKP
742320
SKL
494540
SMP
484370
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät
643320
Muut
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
424940
Tieto puuttuu
413520

Työväenluokkaan
643220
Alempaan keskiluokkaan
534150
Keskiluokkaan
445230
Ylempään keskiluokkaan
395740
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
444940
Tieto puuttuu
293620

Lataa tiedot .CSV tiedostona: