Millaisena pidätte seuraavien tahojen määräysvaltaa? Perhe

Tieto puuttuu
Liian paljon
Sopivasti
Liian vähän


Koko väestö
239560

Mies
244520
Nainen
234600
Tieto puuttuu
041410

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
826670
36-45 vuotta
131680
46-55 vuotta
129690
56-65 vuotta
136610
66 tai vanhempi
346480


Kansakoulu
246480
Keskikoulu tai peruskoulu
233630
Ylioppilastutkinto
131660
Tieto puuttuu
028340

Ei ammatillista koulutusta
343510
Ammattikurssi, lyhyt amm.koulutus, työn ohessa sa
241530
Ammattikoulu, kauppakoulu tai näihin verrattava
136610
Opistotasoinen ammattikoulutus
133640
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
235600
Tieto puuttuu
039290

Maa- ja metsätalous
450440
Teollisuus ja rakennustoiminta
139570
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa tai liike
136610
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus ja hallinto
135620
En ole mukana työelämässä
339550
Tieto puuttuu
045360

Uudenmaan lääni
240550
Turun ja Porin lääni
138590
Hämeen lääni
234620
Kymen lääni
142550
Mikkelin lääni
243530
Pohjois-Karjalan lääni
336550
Kuopion lääni
142520
Keski-Suomen lääni
142530
Vaasan lääni
343500
Oulun lääni
141540
Lapin lääni
425630
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
342540
Ylempi toimihenkilö
136610
Alempi toimihenkilö
135610
Työntekijä
140560
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
439540
Maatalousyrittäjä
250430
Koululainen tai opiskelija
329670
Eläkeläinen
254380
Kotirouva
035630
Työtön
219700
Muu
537530
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
238570
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
449450
SAK
140550
TVK
038600
STTK
146530
Akava
228670
MTK
150420
Tieto puuttuu
236320

Kesk/LKP
244510
Kok
039590
RKP
051460
SDP
146500
SKDL/SKP
137580
SKL
031630
SMP
236590
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät
327700
Muut
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
535560
Tieto puuttuu
227480

Työväenluokkaan
243520
Alempaan keskiluokkaan
336590
Keskiluokkaan
141560
Ylempään keskiluokkaan
140570
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
236580
Tieto puuttuu
224330

Lataa tiedot .CSV tiedostona: