Millaisena pidätte seuraavien tahojen määräysvaltaa? Puoluetoimistot

Tieto puuttuu
Liian paljon
Sopivasti
Liian vähän


Koko väestö
534120

Mies
583920
Nainen
494420
Tieto puuttuu
433460

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
326410
36-45 vuotta
376030
46-55 vuotta
494620
56-65 vuotta
603610
66 tai vanhempi
554020


Kansakoulu
504320
Keskikoulu tai peruskoulu
494720
Ylioppilastutkinto
673110
Tieto puuttuu
282830

Ei ammatillista koulutusta
464820
Ammattikurssi, lyhyt amm.koulutus, työn ohessa sa
524120
Ammattikoulu, kauppakoulu tai näihin verrattava
484830
Opistotasoinen ammattikoulutus
673110
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
732310
Tieto puuttuu
313520

Maa- ja metsätalous
514230
Teollisuus ja rakennustoiminta
504530
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa tai liike
573910
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus ja hallinto
603510
En ole mukana työelämässä
504410
Tieto puuttuu
384020

Uudenmaan lääni
613410
Turun ja Porin lääni
543920
Hämeen lääni
534310
Kymen lääni
534310
Mikkelin lääni
533850
Pohjois-Karjalan lääni
583520
Kuopion lääni
534110
Keski-Suomen lääni
464630
Vaasan lääni
385820
Oulun lääni
504420
Lapin lääni
504400
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
762110
Ylempi toimihenkilö
722600
Alempi toimihenkilö
593710
Työntekijä
454830
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
603350
Maatalousyrittäjä
494500
Koululainen tai opiskelija
445310
Eläkeläinen
583320
Kotirouva
583710
Työtön
454920
Muu
425120
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
534210
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
434180
SAK
474640
TVK
554200
STTK
603900
Akava
752200
MTK
474520
Tieto puuttuu
343420

Kesk/LKP
474820
Kok
673010
RKP
435510
SDP
454920
SKDL/SKP
425330
SKL
593720
SMP
533950
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät
613610
Muut
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
524110
Tieto puuttuu
502530

Työväenluokkaan
435030
Alempaan keskiluokkaan
554210
Keskiluokkaan
564110
Ylempään keskiluokkaan
682910
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
553920
Tieto puuttuu
362240

Lataa tiedot .CSV tiedostona: