Millaisena pidätte seuraavien tahojen määräysvaltaa? Virkamiehistö

Tieto puuttuu
Liian paljon
Sopivasti
Liian vähän


Koko väestö
484440

Mies
534230
Nainen
454640
Tieto puuttuu
473700

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
415610
36-45 vuotta
455410
46-55 vuotta
474640
56-65 vuotta
534040
66 tai vanhempi
494350


Kansakoulu
534120
Keskikoulu tai peruskoulu
454840
Ylioppilastutkinto
444770
Tieto puuttuu
313100

Ei ammatillista koulutusta
494530
Ammattikurssi, lyhyt amm.koulutus, työn ohessa sa
524130
Ammattikoulu, kauppakoulu tai näihin verrattava
504630
Opistotasoinen ammattikoulutus
454770
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
444850
Tieto puuttuu
353220

Maa- ja metsätalous
593730
Teollisuus ja rakennustoiminta
534140
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa tai liike
504240
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus ja hallinto
395250
En ole mukana työelämässä
484530
Tieto puuttuu
364500

Uudenmaan lääni
454650
Turun ja Porin lääni
504530
Hämeen lääni
544120
Kymen lääni
474730
Mikkelin lääni
544120
Pohjois-Karjalan lääni
494340
Kuopion lääni
484430
Keski-Suomen lääni
514310
Vaasan lääni
444770
Oulun lääni
444650
Lapin lääni
543820
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
395660
Ylempi toimihenkilö
4049100
Alempi toimihenkilö
434840
Työntekijä
524230
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
583640
Maatalousyrittäjä
583620
Koululainen tai opiskelija
455220
Eläkeläinen
524030
Kotirouva
464580
Työtön
662820
Muu
335650
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
484630
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
375340
SAK
553830
TVK
395070
STTK
574030
Akava
424960
MTK
563830
Tieto puuttuu
422920

Kesk/LKP
464740
Kok
435060
RKP
435150
SDP
484530
SKDL/SKP
573830
SKL
246960
SMP
583830
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät
534230
Muut
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
553910
Tieto puuttuu
453020

Työväenluokkaan
573830
Alempaan keskiluokkaan
514520
Keskiluokkaan
415060
Ylempään keskiluokkaan
405460
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
504330
Tieto puuttuu
382420

Lataa tiedot .CSV tiedostona: