Millaisena pidätte seuraavien tahojen määräysvaltaa? Yleisradio

Tieto puuttuu
Liian paljon
Sopivasti
Liian vähän


Koko väestö
227050

Mies
276760
Nainen
197340
Tieto puuttuu
256000

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
108370
36-45 vuotta
177570
46-55 vuotta
187550
56-65 vuotta
237040
66 tai vanhempi
237050


Kansakoulu
177450
Keskikoulu tai peruskoulu
256850
Ylioppilastutkinto
316430
Tieto puuttuu
243170

Ei ammatillista koulutusta
177650
Ammattikurssi, lyhyt amm.koulutus, työn ohessa sa
217150
Ammattikoulu, kauppakoulu tai näihin verrattava
187460
Opistotasoinen ammattikoulutus
346230
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
405340
Tieto puuttuu
115250

Maa- ja metsätalous
306450
Teollisuus ja rakennustoiminta
187550
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa tai liike
256840
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus ja hallinto
266830
En ole mukana työelämässä
207160
Tieto puuttuu
146340

Uudenmaan lääni
256750
Turun ja Porin lääni
266940
Hämeen lääni
237050
Kymen lääni
227320
Mikkelin lääni
217420
Pohjois-Karjalan lääni
207330
Kuopion lääni
207140
Keski-Suomen lääni
207250
Vaasan lääni
207170
Oulun lääni
216960
Lapin lääni
147550
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
514630
Ylempi toimihenkilö
385640
Alempi toimihenkilö
237120
Työntekijä
137960
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
306420
Maatalousyrittäjä
335950
Koululainen tai opiskelija
197560
Eläkeläinen
246740
Kotirouva
276750
Työtön
1372110
Muu
266370
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
246950
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
2459120
SAK
137860
TVK
227320
STTK
257230
Akava
405430
MTK
385820
Tieto puuttuu
85830

Kesk/LKP
256930
Kok
415430
RKP
197730
SDP
128050
SKDL/SKP
108070
SKL
336120
SMP
306250
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät
147960
Muut
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
177280
Tieto puuttuu
215710

Työväenluokkaan
117980
Alempaan keskiluokkaan
227510
Keskiluokkaan
266940
Ylempään keskiluokkaan
425340
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
256740
Tieto puuttuu
224200

Lataa tiedot .CSV tiedostona: