Millaisena pidätte seuraavien tahojen määräysvaltaa? Yliopistot

Tieto puuttuu
Liian paljon
Sopivasti
Liian vähän


Koko väestö
572190

Mies
573190
Nainen
471190
Tieto puuttuu
469120

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
673200
36-45 vuotta
569260
46-55 vuotta
371230
56-65 vuotta
472210
66 tai vanhempi
373200


Kansakoulu
678110
Keskikoulu tai peruskoulu
574190
Ylioppilastutkinto
258390
Tieto puuttuu
041210

Ei ammatillista koulutusta
575170
Ammattikurssi, lyhyt amm.koulutus, työn ohessa sa
675140
Ammattikoulu, kauppakoulu tai näihin verrattava
578140
Opistotasoinen ammattikoulutus
270270
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
249460
Tieto puuttuu
1045110

Maa- ja metsätalous
1075110
Teollisuus ja rakennustoiminta
474190
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa tai liike
473190
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus ja hallinto
369240
En ole mukana työelämässä
572190
Tieto puuttuu
562120

Uudenmaan lääni
368260
Turun ja Porin lääni
671200
Hämeen lääni
575180
Kymen lääni
572190
Mikkelin lääni
867200
Pohjois-Karjalan lääni
476120
Kuopion lääni
774120
Keski-Suomen lääni
376180
Vaasan lääni
779130
Oulun lääni
276170
Lapin lääni
564240
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
472210
Ylempi toimihenkilö
357390
Alempi toimihenkilö
271220
Työntekijä
577150
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
576140
Maatalousyrittäjä
117850
Koululainen tai opiskelija
465300
Eläkeläinen
675110
Kotirouva
471220
Työtön
67790
Muu
570210
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
672200
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
467220
SAK
478140
TVK
368240
STTK
382140
Akava
157400
MTK
97780
Tieto puuttuu
75380

Kesk/LKP
674150
Kok
370260
RKP
373220
SDP
477150
SKDL/SKP
772190
SKL
480120
SMP
767210
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät
362320
Muut
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
775130
Tieto puuttuu
362110

Työväenluokkaan
576150
Alempaan keskiluokkaan
469230
Keskiluokkaan
376190
Ylempään keskiluokkaan
160380
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
670190
Tieto puuttuu
244110

Lataa tiedot .CSV tiedostona: