Miten seuraavat asiat ovat vaikuttaneet yhteiskunnalliseen osallistumiseesi? Kansalaisaktivismi

Lisännyt paljon
Lisännyt jonkin verran
Ei vaikutusta
Vähentänyt jonkin verran
Vähentänyt paljon


Koko väestö
3207330

Mies
4207321
Nainen
2207430

18-25 vuotta
5385520
26-35 vuotta
5177251
36-45 vuotta
2158030
46-55 vuotta
4187531
56-65 vuotta
2197711
66 tai vanhempi
0207730

Alle 4 000 asukasta
098371
4 000 - 8 000 asukasta
15146901
8 001 - 30 000 asukasta
3177640
30 001 - 80 000 asukasta
2207440
Yli 80 000 asukasta
3237211

Kansakoulu
6137830
Keski- tai peruskoulu
4207320
Ylioppilastutkinto
3217331

Ei ammatillista koulutusta
6276350
Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
529300
Ammattikoulu, kouluasteen ammatill. tutkinto
4266802
Opistotasoinen ammattikoulutus
2177740
Ammattikorkeakoulututkinto
1207630
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
3227311

Maa- ja metsätalous
5147921
Teollisuus ja rakennustoiminta
5227021
Yksityiset palvelut
4237120
Julkiset palvelut
2177740
En ole ollut mukana työelämässä
1178300


Johtavassa asemassa toisen palv.
3177550
Ylempi toimihenkilö
2217321
Alempi toimihenkilö
4157730
Työntekijä
2286351
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
2187901
Maatalousyrittäjä
1167831
Opiskelija
3286630
Eläkeläinen
1178010
Kotiäiti/koti-isä
099001
Työtön
3247200
Muu
23146300

En kuulu
4217221
Kyllä kuulun
3197430

KOK
1138421
SDP
1247050
Perussuomalaiset
5305780
KESK
1158021
Vasemmistoliitto
7345810
Vihreät
4415310
RKP
8157700
Kristillisdemokraatit
668503
Jokin muu puolue tai ryhmittymä
24244920
En äänestäisi lainkaan
4108510
En osaa sanoa
1158120
En halua sanoa
1597411

Työväenluokkaan
3246761
Alempaan keskiluokkaan
3217411
Keskiluokkaan
3187720
Ylempään keskiluokkaan
1217251
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
6197410

Lataa tiedot .CSV tiedostona: