Arvioi yhteiskunnallisia vaikuttajia erikseen sen mukaan, pidätkö kyseisen vaikuttajan valtaa maassamme tällä hetkellä liian suurena, sopivana vai liian pienenä? Suuryritykset

Liian paljon
Sopivasti
Liian vähän


Koko väestö
52462

Mies
49483
Nainen
54451

18-25 vuotta
40574
26-35 vuotta
45505
36-45 vuotta
50500
46-55 vuotta
63370
56-65 vuotta
53461
66 tai vanhempi
54424

Alle 4 000 asukasta
46530
4 000-8 000 asukasta
56404
8 000-30 000 asukasta
50455
30 000-80 000 asukasta
51491
Yli 80 000 asukasta
53461

Kansakoulu
66330
Keski- tai peruskoulu
54434
Ylioppilastutkinto
49501

Ei ammatillista koulutusta
56431
Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
50446
Ammattikoulu, kouluasteen ammatill. tutkinto
46477
Opistotasoinen ammattikoulutus
58420
Ammattikorkeakoulututkinto
48502
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
48510

Kokopäivätyössä
53452
Puolipäivätyössä
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Osa-aikatyössä
50500
Muu työaikamuoto
51417


Johtavassa asemassa toisen palv.
36640
Ylempi toimihenkilö
43561
Alempi toimihenkilö
58411
Työntekijä
51464
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
66313
Maatalousyrittäjä
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Opiskelija
41546
Eläkeläinen
51472
Kotiäiti/koti-isä
24760
Työtön
63370
Muu
41581

En kuulu
48503
Kyllä kuulun
56422

KESK
48511
KOK
17767
Perussuomalaiset
43542
SDP
72281
Vihreät
66340
Vasemmistoliitto
80190
RKP
32680
Kristillisdemokraatit
52480
Jokin muu puolue tai ryhmittymä
40600
En äänestäisi lainkaan
47476
En osaa sanoa
54461
En halua sanoa
56377

Työväenluokkaan
63352
Alempaan keskiluokkaan
56440
Keskiluokkaan
51472
Ylempään keskiluokkaan
35650
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
51445

Lataa tiedot .CSV tiedostona: