Suomessa pitäisi päästä tilanteeseen, jossa tuloja tasattaisiin nykyistä paljon voimakkaammin ja kaikkien käytettävissä olevat tulot olisivat osapuilleen samat

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Koko väestö
821182726

Mies
715162734
Nainen
827212718Kansakoulu
182327276
Keski- tai peruskoulu
1026252317
Ylioppilastutkinto
517132935

Ei ammatillista koulutusta
1520142327
Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
825292611
Ammattikoulu
1330252210
Opistotasoinen ammattikoulutus
418253023
Ammattikorkeakoulututkinto
623114020
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
416102346

Maa- ja metsätalous
33219369
Teollisuus ja rakennustoiminta
815183128
Yksityiset palvelut
619212431
Julkiset palvelut
1026162622
En ole ollut mukana työelämässä
1623193210


Johtavassa asemassa toisen palv.
01171765
Ylempi toimihenkilö
37113148
Alempi toimihenkilö
622213120
Työntekijä
1230202711
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharj.
413212834
Maatalousyrittäjä
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Opiskelija
819102142
Eläkeläinen
1028212516
Kotiäiti/koti-isä
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
142441183
Muu
212961726

SAK
1234261710
STTK
815303313
Akava
415122941
MTK
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

KESK
216213031
KOK
2273059
SDP
63026298
Vasemmistoliitto
2537141212
Vihreät
1030192219
RKP
101642051
Kristillisdemokraatit
612234117
Perussuomalaiset
724101840
Siniset
42883921
Jokin muu puolue tai ryhmittymä
955111510
En äänestäisi lainkaan
1320351418
En osaa sanoa
718233418
En halua sanoa
1526112324

Työväenluokkaan
143524207
Alempaan keskiluokkaan
622242326
Keskiluokkaan
515183230
Ylempään keskiluokkaan
2762460
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
1125143020

Lataa tiedot .CSV tiedostona: