Käytettävissä olevilla tuloillani on nyt vaikeampaa tulla toimeen kuin aiemmin

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Koko väestö
2327152610

Mies
2228152610
Nainen
2525142610Kansakoulu
392418172
Keski- tai peruskoulu
312912189
Ylioppilastutkinto
1625163311

Ei ammatillista koulutusta
3321102016
Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
293222151
Ammattikoulu
303512194
Opistotasoinen ammattikoulutus
2623103110
Ammattikorkeakoulututkinto
1831152412
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
1123193511

Maa- ja metsätalous
271418392
Teollisuus ja rakennustoiminta
2229142511
Yksityiset palvelut
2129152610
Julkiset palvelut
2524142710
En ole ollut mukana työelämässä
253420157


Johtavassa asemassa toisen palv.
52093926
Ylempi toimihenkilö
1421133814
Alempi toimihenkilö
252513299
Työntekijä
322910245
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharj.
636133611
Maatalousyrittäjä
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Opiskelija
1134202213
Eläkeläinen
3323201311
Kotiäiti/koti-isä
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
472512132
Muu
151531364

SAK
37337185
STTK
283182310
Akava
1421153912
MTK
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

KESK
1327182715
KOK
72520417
SDP
333210169
Vasemmistoliitto
312719158
Vihreät
2022113115
RKP
152512426
Kristillisdemokraatit
322032322
Perussuomalaiset
26419205
Siniset
31348207
Jokin muu puolue tai ryhmittymä
511114241
En äänestäisi lainkaan
213114295
En osaa sanoa
2622162411
En halua sanoa
333114193

Työväenluokkaan
48279152
Alempaan keskiluokkaan
243912224
Keskiluokkaan
1225183114
Ylempään keskiluokkaan
722124217
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
2518192512

Lataa tiedot .CSV tiedostona: