Jokaisen on voitava toteuttaa itseään vapaasti, kunhan ei rajoita muiden vapauksia

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Koko väestö
245014112

Mies
255013102
Nainen
224915122Kansakoulu
104131153
Keski- tai peruskoulu
28471581
Ylioppilastutkinto
225211122

Ei ammatillista koulutusta
33461082
Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
243032140
Ammattikoulu
304811101
Opistotasoinen ammattikoulutus
165317122
Ammattikorkeakoulututkinto
21588131
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
225411103

Maa- ja metsätalous
20509210
Teollisuus ja rakennustoiminta
235014111
Yksityiset palvelut
244916101
Julkiset palvelut
244913113
En ole ollut mukana työelämässä
36411570


Johtavassa asemassa toisen palv.
2335181411
Ylempi toimihenkilö
165711114
Alempi toimihenkilö
195313131
Työntekijä
31491181
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharj.
314216120
Maatalousyrittäjä
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Opiskelija
3651490
Eläkeläinen
163630162
Kotiäiti/koti-isä
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
26561413
Muu
9691193

SAK
27481772
STTK
20512090
Akava
185812111
MTK
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

KESK
154910224
KOK
22571381
SDP
204719113
Vasemmistoliitto
22571461
Vihreät
3747960
RKP
19601920
Kristillisdemokraatit
24031208
Perussuomalaiset
26496163
Siniset
203519261
Jokin muu puolue tai ryhmittymä
5137543
En äänestäisi lainkaan
274417120
En osaa sanoa
25511670
En halua sanoa
234314173

Työväenluokkaan
22531762
Alempaan keskiluokkaan
294511141
Keskiluokkaan
195415111
Ylempään keskiluokkaan
205015105
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
304212151

Lataa tiedot .CSV tiedostona: