Vaikka yksittäinen kansalainen ei voi paljonkaan vaikuttaa maan asioihin, äänestäminen kannattaa aina

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Koko väestö
5528673

Mies
5527783
Nainen
5630473

18-25 vuotta
5431295
26-35 vuotta
4738762
36-45 vuotta
5727583
46-55 vuotta
5429683
56-65 vuotta
6120846
66 tai vanhempi
68174110

Alle 4 000 asukasta
5329756
4 000-8 000 asukasta
4833567
8 000-30 000 asukasta
52304104
30 000-80 000 asukasta
5628862
Yli 80 000 asukasta
5827672

Kansakoulu
5626487
Keski- tai peruskoulu
46346105
Ylioppilastutkinto
6325552

Ei ammatillista koulutusta
43347114
Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
3946563
Ammattikoulu, kouluasteen ammatill. tutkinto
4734685
Opistotasoinen ammattikoulutus
6420673
Ammattikorkeakoulututkinto
5728671
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
6624442

Kokopäivätyössä
5630671
Puolipäivätyössä
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Osa-aikatyössä
5933143
Muu työaikamuoto
472910130


Johtavassa asemassa toisen palv.
6621912
Ylempi toimihenkilö
5830452
Alempi toimihenkilö
6123582
Työntekijä
4837952
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
5232880
Maatalousyrittäjä
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Opiskelija
55312111
Eläkeläinen
61225102
Kotiäiti/koti-isä
6135400
Työtön
41323718
Muu
361121131

En kuulu
5230793
Kyllä kuulun
5927464

KESK
7023223
KOK
7025410
Perussuomalaiset
4939561
SDP
7417261
Vihreät
6132430
Vasemmistoliitto
5335552
RKP
8316000
Kristillisdemokraatit
48311172
Jokin muu puolue tai ryhmittymä
61214131
En äänestäisi lainkaan
312143635
En osaa sanoa
42401061
En halua sanoa
46315170

Työväenluokkaan
4732768
Alempaan keskiluokkaan
52302132
Keskiluokkaan
6027561
Ylempään keskiluokkaan
6819651
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
4832883

Lataa tiedot .CSV tiedostona: