Ulkomaalaisten lisääntyvä työskentely Suomessa toisi maahamme hyödyllisiä kansainvälisiä vaikutteita

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Koko väestö
928242414

MIES
925242516
Nainen
932242311

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
1237182013
36-45 vuotta
1231202611
46-55 vuotta
933222411
56-65 vuotta
830212714
66 tai vanhempi
924302215

alle 4000 asukasta
619283016
4000-8000 asukasta
524232719
8000-30000 asukasta
828242416
30000-80000 asukasta
928252610
Yli 80000 asukasta
1233242110

Kansakoulu
519292620
Keskikoulu tai peruskoulu
923252716
Ylioppilastutkinto
124219215

Ei ammatillista koulutusta
1023222418
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
622292517
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
624262817
Opistotasoinen ammattikoulutus
123221269
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
134322174

Maa- ja metsätalous
619252920
Teollisuus ja rakennustoiminta
720223218
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
1033222212
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
103423239
En ole mukana työelämässä
927272215

Uudenmaan lääni
133425208
Turun ja Porin lääni
823232916
Hämeen lääni
929232514
Kymen lääni
1121302216
Mikkelin lääni
722243114
Pohjois-Karjalan lääni
437251915
Kuopion lääni
436192711
Keski-Suomen lääni
629232714
Vaasan lääni
822272815
Oulun lääni
819232524
Lapin lääni
533282410

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
1136192013
Ylempi toimihenkilö
153521198
Alempi toimihenkilö
93122316
Työntekijä
525252717
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
1023252616
Maatalousyrittäjä
619222721
Koululainen tai opiskelija
154020196
Eläkeläinen
619342217
Kotiäiti/rouva
428372011
Työtön
1028172719
Muu
1030351013

En kuulu
1027252314
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
23833224
SAK
624262617
STTK
931212811
AKAVA
144120186
MTK
414233223

Keskusta
319233717
Kokoomus
738212410
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
253020196
SDP
926262613
SKL
152132266
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
914302223
Vihreät
124919128
Jokin muu
1227202416
En äänestäisi lainkaan
922212621
En osaa sanoa
113228227
En halua sanoa
523262026

Työväenluokkaan
721292617
Alempaan keskiluokkaan
724282614
Keskiluokkaan
1030212811
Ylempään keskiluokkaan
113923188
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
1029242215

Lataa tiedot .CSV tiedostona: